twice
twice
 
[트와이스 “I CAN’T STOP ME” 가사] [Intro]
 

[Verse 1]
 

[Pre-Chorus]
 

[Chorus]
 

[Post-Chorus]
 

[Verse 2]
 

[Pre-Chorus]
 

[Chorus]
 

[Verse 3]
 

[Bridge]
 

[Chorus]
 

[Post-Chorus]
 

[Outro]
 

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

 LÀM THẾ NÀO ĐỂ $AVAX ON BINANCE

Next Post

 

Related Posts
Total
0
Share