footer logo

You can have anything you want in life if you dress for it.

nigtchwish
nigtchwish sleeping the sun

Mặt trời đang ngủ lặng lẽM trư
a khi một thế kỷWistf
ul đại dương bình tĩnh và vuốt
ve redArdent xấu xí để nghỉ ngơi

Đối với những giấc mơ của tôi, tôi giữ cu
ộc sống của tôiĐối với mong muốn tôi nhìn
thấy đêm của tôiCác sự thật vào cuối thời
gianLosing đức tin làm cho một tội phạm

Tôi muốn cho đêm này-timeto cu
ối cùng cho một đờiThe bón
g tối xung quanh meShores
của một seaoh năng lượng
mặt trờiOh làm thế nào tôi muốn đi xuống vớ
i sunSleep
ingWeepi
ngWith bạn

Nỗi buồn có một trái tim co
n ngườiTừ thần của tôi nó sẽ k
hởi hànhTôi sẽ đi trước một ngàn mặt
trăngNever tìm thấy nơi để đi

Hai trăm hai mươi hai ngày ánh sángSẽ đượ
c mong muốn bởi một khoảnh khắ
c ban đêmM dành cho vở kịch của
nhà thơ Cho đến khi không còn gì để nói

Tôi muốn cho đêm nay-thời gian

để kéo dài suốt đờiCác bó
ng tối xung quanh meShores
của một biển năng lượng
mặt trờiOh làm thế nào tôi muốn đi xuống vớ
i sunSleep
ingWeepi
ngWith bạn

Tôi muốn cho đêm này-timeto cu
ối cùng cho một đờiThe bón
g tối xung quanh meShores
của một seaoh năng lượng
mặt trờiOh làm thế nào tôi muốn đi xuống vớ
i sunSleep
ingWeepi
ngWith bạn